1. ve 2. Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı Raporları

Kimyagerler Derneği, akademisyen, kimyager, sanayici, ve kimya öğrenci topluluklarından temsilcilerin katılımıyla  birincisi 11-13 Şubat 2010 , ikincisi 23-25 Aralık 2011  tarihlerinde  gerçekleştirlen iki  Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı düzenledi.  Bu çalıştaylarda, Türkiye’deki kimya lisans eğitimi “Bologna süreci” de dikkate alınarak  temel hedefler, stratejiler, müfredat, ders kredi saatleri-içerikleri, sanayi stajı,  Lisans tezi vb her açıdan  ele alındı ve akademik topluluğun çok yararlanacağı  iki önemli rapor  oluşturuldu.  Aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabileceğiniz  bu raporlar, Kimyagerlik Lisans eğitiminin sorunlarını ele alıyor,  çözüm yollarını tartışıyor.

Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı, 1. rapor  (1. Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı, 11-13 Şubat 2010)

Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı 2. Rapor  (2. Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı, 23-25 Aralık 2011)