HBT, KLİMİK uzmanlarına Koronavirüs’ü sordu

Herkese Bilim ve Teknoloji dergisi, 13 Mart 2018 tarihli 207.  sayısında Sağlık Bakanlığı nezdinde koronavirüsle mücadele amacıyla oluşturulan “görev gücü” içinde yer alan Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfensiyon Hastalıkları Derneği yöneticileri Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz, Prof. Dr. Alpay Azap,  Prof. Dr. Önder Ergönül’e COVID-19 salgınının ülkemiz ve dünyadaki seyriyle ilgili sorular yöneltti.

Sağlık altyapısı yönünden Türkiye’nin  pek çok ülkeden daha iyi durumda olduğunu belirten uzmanlar, virüsün yayılmasını önlemek için hükümetlerin  alması gereken önlemlerin yanında , toplumdaki her bir bireyin kendi üzerine düşenleri yapması, özellikle el hijyeni ve solunum hijyeni önlemlerini çok sıkı uygulaması ve çevresindekileri de bu konuda eğitmesi, uyarması gerektiğini  söylediler.

Röportajın ayrıntısını okumak için TIKLAYINIZ .

Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfensiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) kurumsal web sayfası için TIKLAYINIZ.

KLİMİK’in Koronavirüs’le ilgili sayfaları için TIKLAYINIZ.

Bilim Kahramanları Derneği 2019 yılı ödül başvuruları

 

 

Bilim Kahramanları Derneği; temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkılarda bulunmuş,  bu alanların gelişmesi ve görünürlüğünün artırılmasında öncü çalışmalar yapmış ve 31 Aralık 2019 tarihinde 38 yaşını doldurmamış genç  bilim insanlarına “2019 yılı- Yılın Bilim İnsanı ödülü” vereceğini açıkladı.

16 Şubat 2020  tarihinde aday başvurularının sona erecek olduğu ödüller hakkında  daha ileri bilgi için TIKLAYINIZ. 

Prof. Dr. Metin Balcı’nın Otobiyografisi

Prof. Dr. Metin Balcı,  TÜBA Şeref Üyesi; TÜBİTAK Bilim Ödülü, Kültür Bakanlığı Bilgi Çağı Bilim Ödülü gibi çok sayıda bilim ve araştırma ödülü sahibi, kimya alanında uluslar arası tanınırlığı olan ülkemizin seçkin bir bilim insanı.

Metin Balcı, Lise öğrenimini takiben yüksek öğrenim için gittiği Almanya’da Köln Üniversitesinde kimya öğrenimini doktora derecesi ile tamamladıktan sonra Almanya ve ABD’de farklı üniversitelerde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.  1980-1997 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde, 1997-2015 yılları arasında da ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2015 yılında yaş haddi nedeniyle öğretim üyeliğinden   emekli olan  Prof. Dr. Metin Balcı, 35 yıllık öğretim üyeliği döneminde  tez danışmanı olarak yaptırdığı 90’ın üstünde yüksek lisans/doktora  tez çalışması ile  kimya alanında ülkemize çok sayıda bilim insanı ve araştırmacı yetiştirdi.

Ülkemizde mekanistik  organik kimya ve NMR spektroskopisinin öğretilmesi ve yerleşmesi yanında  Ulusal Kimya Kongrelerinin başlatılması ve sürdürülmesinde  öncü bir bilim insanı olan Prof. Dr. Metin Balcı, Atatürk Üniversitesi’nde  10 yıla yakın süre yürüttüğü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü döneminde de  enstitü bünyesinde gerçekleştirdiği yapısal  dönüşümlerle farklı alanlarda bir çok bilim insanın yetişmesine katkıda bulundu.

Öğrencilerinin gözünde her zaman rol model bir hoca olmayı başarmış bir bilim insanı olan Prof. Dr. Metin Balcı, “Doğudan Yükselen Bilim” kitabında kendi hayat hikayesini  kaleme aldı. Kitabı Türkiye Bilimler Akademisi yayınladı.

Türkiye Bilimler Akademisi önceki başkanlarından Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, kitabın giriş kısmında  Prof. Dr. Metin Balcı ve “Doğudan Yükselen Bilim” kitabı hakkında şunları yazıyor:

“...Akademi Şeref Üyemiz Prof. Dr. Metin Balcı’nın yaşam öyküsü, önsözlerinde belirttikleri gibi, Türk bilim insanlarının azmettiklerinde, ülkemizde de uluslararası başarılara imza ata­bileceklerini göstermek bakımından özel bir değere sahiptir. Metin Hoca, özellikle Atatürk Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Türkiye’mizin bugününe kıyasla oldukça elverişsiz koşullarda, şikâyetle yetinerek yoksunlukları kabullenmek ve onlara teslim olmak yerine, gerekli şartlan oluşturmak için elinden gelen azami gayreti de göstererek, uluslara­rası düzeyde nitelik ve etkiye sahip araştırma ve yayınlar ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Hoca’mızın Almanya, ABD ve Türkiye’yi kapsayan uzun eğitim ve çalışma hayatı boyunca; azim, çalışkanlık ve üretkenlik yanında, ülkesine bağlılık, dürüstlük, açık sözlülük, bilim ve ahlâk ilkelerine bağlılık gibi, her bilim insanının sahip olması gereken nite­likler konusunda gösterdiği performans da, takdire şayandır.

“Doğudan Yükselen Bilim” kitabının, Türk bilim hayatı ve Türkiye’nin dünü ve bugü­nü, değişenler ve değişmeyenler, bilim insanları ve kuruluşlanın nitelik ve performansının geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunda içerdiği bilgi, görüş ve öneriler nedeniyle de önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.”  [1]

[1] Metin Balcı, Doğudan Yükselen Bilim, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2019, s.viii.

Kitap hakkında daha ileri bilgi için TIKLAYINIZ.

Markovnikov Kuralı’nın Keşfinin 150. Yılı

Vladimir Markovnikov, Rus Kimyager, (1838-1904).

(Resim: https://www.wikizero.com/tr/Dosya:VladimirMarkovnikov.jpg)

1869’da ünlü Rus Kimyageri Vladimir Markovnikov tarafından formüle edilen “Markovnikov Kuralı“nın keşfinin 150. yılı anısına Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi ve Kazan Devlet Üniversitesi’nin organize ettiği Markovnikov Organik Kimya Kongresi‘nin ilk bölümü 21 Haziran 2019’da Moskova’da; ana bölümü ise 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde Kazan’da gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen  117 seçkin davetli konuşmacı ve 400’den fazla bilim insanının katıldığı kongreye ülkemizden ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü emekli öğretim üyelerinden TÜBA Şeref Üyesi  Prof Dr. Metin Balcı çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Markovnikov’un laboratuvarının da yer aldığı aşağıdaki fotoğraflar Prof. Dr. Metin Balcı tarafından çekilmiş olup bu web sayfasında kendisinin izniyle yayınlanmaktadır. Bu vesileyle  değerli Hocam Prof. Dr. Metin Balcı‘ya içten teşekkürlerimi sunarım. H.Seçen

 

Moskova Devlet Üniversitesi (Fotoğraf: Metin Balcı)

 

 

 

 

 

 

Türkiye Bir Büyük Değerini Kaybetti

Prof. Dr. Kemal Karpat (1923-2019)

 

“…Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, 96 yaşında ABD’nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti.

21 Şubat 2019 Tarihli Anadolu Ajansının “Tarihçi Kemal Karpat ABD’de vefat etti” başlıklı haberini okumak için TIKLAYINIZ.

İsmail Küçükkılınç’ın 22 Şubat 2019 tarihli Karar gazetesinde yayımlanan “Alimin ölümü alemin ölümü gibidir” başlıklı yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

Taha Akyol’un 24 Şubat 2019 tarihli  Karar gazetesinde yayımlanan “Bir çınar devrildi: Kemal Karpat” başlıklı yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

Fatma Barbarosoğlu’nun 24 Şubat 2019 tarihli Star gazetesinde yayımlanan  “Kemal Karpat ve ölümün eşitlediği bizler...”  başlıklı yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

Prof. Dr. Kemal Karpat’ın Türkiye’de yayımlanmış kitapları için  TIKLAYINIZ.

 

 

 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca’nın ardından

Türkiye, İslam bilim tarihi alanında dünyaca ünlü  otorite bir bilim insanı olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i kaybetti.

…………..

Prof. Dr. Özcan Hıdır, 2 Temmuz 2018 tarihinde Anadolu Ajansı web sayfasında yayımlanan “İslam Bilim Tarihine Adanmış Ömür: Fuat Sezgin” başlıklı analiz makalesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihine yaptığı özgün katkıları dile getiriyor,”…Onun en önemli özelliği, modern-post modern bilim paradigması içindeki Müslümanların “bilim üretmedikleri/üretemeyecekleri” yaftasını, tarihi kayıtlar, somut örnekler üzerinden kıran ve üstelik bunu 40 yıl görev yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün dünyaya ilan eden örnek bir bilim insanı olmasıdır. “Karanlık çağ” olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından “aydınlık çağ” olduğunu, ortaya koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştıran ve böylece İslam’ın ve Anadolu’nun medeniyet perspektifini dünyaya yansıtan az sayıdaki İslam bilimcilerimizden biridir.” diyor. Prof. Dr. Özcan Hıdır’ın yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

…………..

Orhan Bursalı, 2 Temmuz 2018 Tarihli Cumhuriyet  gazetesinde yayımlanan “Büyük İslam bilim tarihçisi Fuat Hoca’yı uğurlarken” başlıklı yazısında, “…Fuat hoca, Batı biliminin bugünkü düzeyine ulaşmasında, hep göz ardı edilen İslam’ın katkılarını gün ışığına çıkardı ve bu çalışmaları geniş kabul gördü. Hoca, aynı zamanda, İslam bilimcilerin teknolojik katkılarının birebir örneklerinin yapılmasını da sağladı, bu şekilde 800 kadar 3 boyutlu bilim ve teknoloji katkılarını anlatan asıllarına uygun objeler yarattı. Bunlardan bir kısmı Gülhane Parkı’ndaki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde sergileniyor. 2008’de açılan müzede 570 kadar obje sergileniyordu.” diyor. Orhan Bursalı’nın yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

…………….

Prof. Dr. Ömer Özsoy, 4 Temmuz 2018 tarihli Karar gazetesinin Görüşler sayfasında  yayınlanan  “Fuat Sezgin Hoca’nın ardından” başlıklı  yazısında, Hoca’yı farklı yönleriyle ele alıyor “…Onun hareket noktasını, pür ilmî faaliyetin kültürel ve dinsel kimlikleri aşan bir karaktere sahip evrensel nitelikli bir bayrak yarışı olduğu ve hangi milletten olursa olsun ilim ehlinin tek bir aile olduğu temel kabulleri teşkil ediyordu. Tam da bu nedenle Ortaçağ ve sonrasında İslam düşmanlığı veya bilimsel yetersizlik gibi marazi saiklerle Müslümanların ilmî başarılarının üstünün örtüldüğünü deşifre ediyor ve bilim tarihçileri arasındaki Müslüman düşmanı kültüralizme karşı mücadele veriyordu.” tespitini yapıyor. Prof. Dr. Ömer Özsoy’un yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

 

nmrdb. org

Bu web sitesinde, online olarak çalışan bir  program aracılığı ile kimyasal kaymalar (ppm olarak) ve etkileşme sabitleri (Hz olarak) girilip AB’den ABCDEF’e kadar tüm ikinci derece NMR spektrum sistemleri  simüle edilebilmektedir. Abonelik gerektirmeyen ve herkese açık olan program, 60 MHz’den 1000 MHz’e kadar bütün NMR cihazları için  ikinci derece spektrumları doğru bir şekilde simüle edebilmektedir. Uygulama için  TIKLAYINIZ.