Öğretmen bir öykü anlatır…

 

…Asla yüzeysel düşünmeyelim ve anlamadan, idrak etmeden kimseyi yargılamaya kalkmayalım…

Hesap ödeme konusunda hevesli olanlar; cepleri parayla dolu olduğu için değil, dostluk ve arkadaşlığa paradan daha çok değer verdikleri için,

Çalışma hayatında her işi yapmak için istekli olanlar; ahmak oldukları için değil sorumluluklarını iyi bildikleri için,

Her kavga ve tartışmadan sonra ağızlarını özür dilemek için açanlar, suçlu oldukları için değil sizi gerçek dostu olarak gördükleri için,

Size mesaj gönderenler, yapacak başka işleri olmadığından değil sizin sevginizi kendi canlarında ve yüreklerinde taşıdıkları için yaparlar…

Sripad Ramaray’ın gözleri yaşartan bir bilgelik öyküsü… Aşağıdaki linkden okuyabilirsiniz:

http://www.bicumle.net/cumle/713739/

 

Nejat Muallimoğlu

 

Orman güzel, karanlık ve derin,
Ama vâdedilmiş sözüm var benim,
Ve uyumadan önce gidecek pek çok yerim…

1973 yılında yayınladığı “Bir Türk Vatana Döndü” kitabının ilk sayfasında yer alan Robert Frost’un bu dizeleri sanki Nejat Muallimoğlu’nun hayat felsefesi gibiydi. “Hayat mı, eser mi ?” sorusunu“eser” diye cevaplayan nadir insanlardandı ve hayatının son gününde bile yeni eserler üzerinde çalışıyordu…

Prof. Dr. Hasan Seçen’in  “Bir Söz, Yazı ve Üslup Ustası: Nejat Muallimoğlu” başlıklı yazısı, Divanyolu dergisinin Ağustos 2015- 20. sayısında yayınlandı. Divanyolu dergisinin internet adresi : http://www.divanyoludergisi.com/

Hasan Seçen’in Nejat Muallimoğlu hakkında  yazdığı ve “Tarih ve Düşünce Dergisi”nin Kasım 2013 sayısında yayınlanan yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

Kimyagerler Derneği’nden Kimyasal Sızıntı Açıklaması

5 Ağustos 2015 tarihinde Tuzla Organize Deri Sanayii’nde vuku bulan bir kaza nedeniyle meydana gelen nitrik asit sızıntısı haberleri, bu asidin halk arasında “kezzap” olarak bilinen olumsuz anlamıyla da pekiştirilerek derin kaygıyla izlendi. Konu hakkında Kimyagerler Derneği bir açıklama yayınladı.  Milliyet gazetesinin haberini okumak için  aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.milliyet.com.tr/kimyagerler-dernegi-nden-kimyasal-sizinti-istanbul-yerelhaber-920344/

 

Kimyagerler Derneği’nin YÖK Ziyareti

Kimyagerler Derneği,  Üniversite yerleştirme sınavı sonrası ÖSYM tarafından açıklanan Kimya bölümleri kontenjanlarını değerlendirmek amacıyla 23 Temmuz 2015 tarihinde YÖK Yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan MANDAL ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Dernek Genel Başkanı Kim. Mustafa TEKOĞLU, Derneğin Kurucusu ve önceki genel başkanı Prof. Dr. Çetin GÜLER, Dernek Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan DAL, Kimyagerler Derneği Doğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan SEÇEN ve Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ katıldılar. Yapılan görüşmede YÖK’ün temel bilimler stratejileri ve bu yıl kontenjan verilmeyen kimya bölümlerinin önümüzdeki süreçteki durumları değerlendirildi. Son olarak bu toplantıların sıklıkla devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

2015 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi açıklandı

logo2

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendirildiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sıralamasında bu yılın birincisi 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi oldu.  İkinci sırada 85,96 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi bulunuyor.

Bu yıl dördüncüsü açıklanan Endeks çalışmalarına, YÖK ve TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversiteler katkı sağladı.

Sıralamaya giren üniversitelerin puanlı tam listesi için tıklayınız.

Daha önceki yıllardaki sıralamalara ulaşmak için tıklayınız.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 Gösterge Seti

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı

“…TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10/07/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. …