Bilime Adanmış Bir Yaşam

June 14, 2015

Metin Balci emeklilik

Prof. Dr. Cihangir Tanyeli, Prof. Dr. Metin Balcı’ya teşekkür plaketini sunarken

Erzurum’daki Emeklilik Töreni

Ülkemizin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Metin Balcı‘nın  yaş haddinden emekli olması nedeniyle  29 Mayıs 2015 tarihinde Erzurum Xanadu Otel’de  bir  tören düzenlendi.   Organizasyon başkanlığını Prof. Dr. Hamdullah Kılıç’ın yaptığı törene,  Prof. Dr. Metin Balcı’nın öğrencileri, ailesi ve dostları katıldı. Törende Prof. Dr. Hasan Seçen  ve Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar  tarafından yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Metin Balcı’nın bilime ve bilim topluluğuna yaptığı özgün katkılar ve hizmetler dile  getirildi.  Prof. Dr. Metin Balcı’nın kızı Gülşah Erinç’in “Babam Metin Balcı” konulu konuşmasını takiben  yapılan serbest konuşmalarda  öğrencileri  ve dostları tarafından  Prof. Balcı’yla  ilgili  yaşanmış hatıralar  anlatıldı ve kendisine  hizmetleri anısına bir plaket takdim edildi.Toplantının sonunda söz alan Prof. Dr. Metin Balcı,    lisans öğrenciliği dahil 17 yılını  yurt dışında eğitim ve akademik araştırmada geçirdiğini,  idealist hedeflerle 1980 yılında Türkiye’ye döndüğünü, birçok zorluklara rağmen  bilim yapabilecek  ortamlar oluşturabildiğini,  birçok ilkleri gerçekleştirebildiğini ve öğrenciler  yetiştirebildiğini dile getirdi.  “Beni Metin Balcı yapan öğrencilerimdir” diyen Prof. Dr. Metin Balcı, bütün öğrenci ve dostlarına teşekkür  ederek konuşmasını bitirdi.

 

ODTÜ’nün Kurumsal Emeklilik Töreni

 

Prof. Dr. Metin Balcı’nın kurumsal emekliliği onuruna düzenlenen  ikinci tören “Bilime Adanmış Bir Yaşam Sempozyumu”, 10 Haziran 2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi  KKM-A Salonunda yapıldı. Açılış konuşmalarında, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız, Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlker Özkan ve Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Cihangir Tanyeli, Prof. Dr. Metin Balcı’nın bilime çok yönlü hizmetlerini dile getiren konuşmalar yaptılar.  Prof. Dr. Metin Balcı’nın kızı Gülşah Erinç’in “Bilime Adanmış Bir Yaşam” konulu konuşmasını takiben, Prof. Dr. Hasan Seçen “Hocamız Prof. Dr. Metin Balcı” konulu bir konuşma yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Ahmet Cevat Acar ve Türkiye Kimya Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sinem Göktürk’ün de  katıldığı sempozyuma, çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve Prof. Dr. Engin Umut Akkaya,  yaptıkları konuşmalarda Prof Dr. Metin Balcı’nın  bilim topluluğuna katkılarını dile getirdiler ve kendi araştırma konularından örnekler sundular. Çağrılı konuşmaları takiben, kimyacı  akademisyenler ile Prof. Dr. Metin Balcı’nın yakınları tarafından  Hoca’nın çeşitli yönlerini dile getiren serbest konuşmalar yapıldı. Program,  Prof. Dr. Metin Balcı’nın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

 

Bir Emeklilik Sempozyumu: Metin Balcı için bir araya geldiler

 

ODTÜ’deki toplantıya çağrılı konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ayhan Ulubelen‘in 19 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji ekinde yayınlanan “Bir Emeklilik Sempozyumu: Metin Balcı için bir araya geldiler” başlıklı yazısını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:

1. Sayfa

2. Sayfa

 

 

Dunning-Kruger sendromu

June 14, 2015

“…Psikiyatri uzmanları Justin Kruger ve David Dunning fizyolojik ve zihinsel alanda yaptıkları çeşitli araştırmaların sonucunda farkına varırlar ki; niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedirler… Bilgili ve yetenekli insanlar ise alçak gönüllü davranarak başkalarının onu değerlendirmesini beklemektedirler

Konu hakkında daha ileri bilgi  almak için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Dunning-Kruger Etkisi’nden Muzdarip Kişileri Tanımanın 10 Yolu (onedio.com)

Dunning-Kruger etkisi (wikipedia-tr)

Nitelikli insanlar ve kifayetsiz muhterisler (Milliyet Blog)

Kifayetsiz muhterisler ve ‘cahil cesareti’  Anonim

Dunning–Kruger effect  (wikipedia-en)

Üniversiteler ve Bilim

June 1, 2015

 

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

“…Bu­gün üni­ver­si­te­le­ri­miz­de aka­de­mis­yen ola­rak gö­rev ya­pan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bü­yük bir kıs­mı, ge­nel bir en­te­lek­tü­el kül­tür­den yok­sun. Dün­ya ve ül­ke gün­de­mi­ne, so­run­la­rı­na kar­şı il­gi­siz, du­yar­sız. Bu­nun ne­de­ni, sa­de­ce bir ala­na yo­ğun­la­şıp kal­mak ve yo­ğun­laş­tık­la­rı alan dı­şın­da­ki var­lık âle­mi­ne iliş­kin her­han­gi bir il­gi duy­ma­mak ola­rak ken­di­si­ni gös­te­ri­yor. Aka­de­mis­yen­le­rin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, ders yük­le­ri­nin ders üc­ret­le­ri ca­zi­be­si ne­de­niy­le yo­ğun ol­ma­sı, aka­de­mis­yen­le­ri sa­de­ce eği­tim­ci ya­pı­yor...”

Felsefe alanında akademik çevrenin önde gelen isimlerinden  biri olan Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, “Üniversiteler ve Bilim” başlıklı  yazısında, üniversite ortamının sorunlarını ele alıyor. Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ.

Tuzsuz peynirin bozulmasını önleyecek yöntem geliştirildi

May 31, 2015

Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Cankurt, Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Yetim ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Sağdıç, peynirin muhafazası için  halihazırda kullanılan tuz  limitlerinin yarısını kullanarak taze peynirin muhafaza edilebileceği bir yöntem geliştirdiler. Anadolu Ajansı’nın verdiği haberin ayrıntısını okumak için TIKLAYINIZ.

Hattat Fuat Başar’ın sabır ve başarı öyküsü

May 10, 2015

Olduk çileye talip

Mevlâm eyleye galip

……….

Sanat sevgisi galip gelerek Tıp Fakültesi 5. sınıftan ayrılıp hat ve ebru sanatını seçen Hattat Fuat Başar‘ın  sabır ve başarı öyküsü. Türkiye gazetesi yazarı İrfan Özfatura’nın kaleminden… Okumak için TIKLAYINIZ.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu vefat etti

April 21, 2015

oktaynsinanoğlu1

“Türk Aynştaynı” olarak da bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, bir bilim insanı olmanın yanında büyük bir hayran ve okuyucu kitlesi tarafından takip edilen bir düşünce insanı;  kimseden korkmadan  ve çekinmeden fikirlerini ifade eden bir “cesur yürek”ti.

Oktay Sinanoğlu’nun hayatı… Okumak için TIKLAYINIZ.

“Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi” Paneli Yapıldı

April 18, 2015

 

Türk Ocakları Erzurum Şubesi,  “Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi” konulu bir panel  tertipledi.  18.04.2015 tarihinde, saat 14:00-17:00 arasında  Erzurum Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Başbakanlık Devlet Arşivleri’nin önceki genel müdürlerinden Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu  konuyu farklı açılardan ele alan konuşmalar yaptılar.

Haberin ayrıntısını okumak için TIKLAYINIZ.

 

Orhan Veli 101 yaşında

April 13, 2015

13 Nisan 1914-14 Kasım 1950

………………………..

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

………………………..

Cem Karaca’nın sesinden DİNLEYİNİZ.

Kimya Bayramı Paneli

April 11, 2015

 

Kimyagerler Derneği Doğu Anadolu Bölgesi Şubesi, 10 Nisan 2015 tarihinde saat: 15:00-17:00 arasında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, OYA Amfisinde Kimya Paneli  düzeldi. Prof. Dr. Hasan Seçen’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Yük. Kim. Mahmut Özbek, “İlaç Endüstrisi”, Kimyager Hüseyin Polat “İş Başvuruları”, Yük. Kimyager Fatma Alan Hacıoğlu “İlaç Sektöründe Kimyagerlik” konulu konuşmalar  yaptılar. Konuşmaları takiben yapılan oturumda  Prof. Dr. Abdullah Menzek, Prof. Dr. Ramazan Altundaş ve Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi Başkanı Kim. İkram Cengiz, kimyagerlik mesleğinin  geleceği ile ilgili görüşlerini dile getirdiler  ve öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Prof. Dr. Emre Dölen’den “Kimya Tarihinden Kesitler”

April 10, 2015

Ülkemizin önde gelen bilim tarihçilerinden Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre DÖLEN10 Nisan 2015 Cuma günü, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi OYA Amfisinde,   “Kimya Tarihinden Kesitler” konulu bir konferans verdi. Bugün kullandığımız kimyasal yöntemlerin  bazılarının kökeninin kadim Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına kadar gittiğini dile getiren Prof. Dölen,  -insanın içinde bulunduğu evrenin yapı ve işleyişini neden sonuç ilişkisi içinde anlama çabası  olan- bilimin temel olarak meraktan doğduğunu, bilimin başlangıçta pratik bir amacı olmadığını; ancak  günümüzde  bilim olmadan teknoloji üretmenin mümkün olmadığını; bilimi geliştirmek için   onun yönlendiricilerinin olması gerektiğini, bunların başında da  ihtiyaçların ve endüstrinin talebi geldiğini dile getirdi.

 

Rektör Seçimleri

April 8, 2015

Doç. Dr. Süleyman Sağlam

“…Rektörlük seçiminde ilk altıya giren aday YÖK’e gönderilir. YÖK de ilk altı adayı mülakata alır …YÖK bir oylama daha yapar ve 6 adayı 3’e düşürür ve cumhurbaşkanı onayına sunulur. Cumhurbaşkanı da kanunun verdiği yetkiyi kullanarak üç adaydan birini atar. O zaman seçim bunun neresindedir?…”

Doç. Dr. Süleyman Sağlam, 8  Nisan 2015 tarihli  Türkiye Gazetesi‘nde yayımlanan yazısında   ülkemizde 1992 yılından bu yana uygulanan ve  akademik camiada sürekli tartışılan  rektörlük seçimlerinde yaşanan sorunları  dile getiriyor ve rektör seçimi için yeni bir model öneriyor.  Okumak için TIKLAYINIZ.

Dünya, Hudea’yı konuşuyor

April 2, 2015

Fotoğraf makinesini silah zanneden Suriye’li muhacir çocuk Hudea, korkuyla ellerini kaldırıyor…  Türkiye Gazetesi  muhabirlerinden  Ahmet Sağırlı’nın çektiği bu fotoğraf, “korkunun fotoğrafı” olarak  web ortamında  yüzbinlerce  kişi tarafından paylaşıldı ve  internetin kalbini parçaladı.  Fotoğrafın  öyküsünü okumak için TIKLAYINIZ.

Selçuk Üniversitesi’nde “Bilimsel Etik” paneli

March 25, 2015

 

23 Mart 2015 tarihinde, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin birlikte düzenlediği ‘Bilimsel Etik’ konulu bir panel gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer’in yaptığı panelde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Seçen, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Yaşar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Başpınar konuşma yaptılar.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aşır Genç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikail Altan, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

Haberin ayrıntısını okuma için TIKLAYINIZ.

Genç Akademi Kulübü Çanakkale Şehitlerini anıyor

March 15, 2015

image1

 

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar

Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

 …

                                           Mehmet Akif Ersoy

Atatürk Üniversitesi Genç Akademi Kulübü, Çanakkale Şehitlerini anıyor. Anma programı çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde  açılan sergi, 14-22 Mart 2015 tarihleri arasında her gün  saat 10:00-18:00 arasında ziyarete açık olacak. Sergide, Çanakkale Savaşını her yönüyle ele alan fotoğraflar, yazılar, şiirler, anılar  ve  anekdotlar yer alıyor.

Kulüp, Kültür ve Gösteri Merkezinde  ilki 18 Mart 2015 tarihinde saat 14:00’de; ikincisi 21 Mart  2015 tarihinde saat 19:00’da başlayacak tiyatro gösterisi de yapacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç İle Görüşme

March 10, 2015

     

Orhan Bursalı                                       Prof. Dr. Yekta Saraç

“…Geçen haftaki Gündem’de YÖK’ün tıp ve hukuk lisans öğrenimlerine girebilmek için üniversite sınavlarındaki puanlama sıralamasına getirdiği “baraj puan” kararını olumlayan görüşlerimiz üzerine Prof. Yekta Saraç aradı ve kararları üzerine biraz ayrıntılı bilgi verdi. Tabii Başkan’ı hazır bulmuşken sorularımızı da yönelttik…”

Orhan Bursalı‘nın  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığı görüşmesini anlatan ve  YÖK’ün yüksek öğretimde kaliteyi artırmak için yaptığı yeni uygulamaları değerlendiren  “YÖK Başkanı Yekta Saraç İle Görüşme” başlıklı yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

Kaynak: 27 Şubat 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve  Teknoloji Eki.

Uludağ Gazoz’un 8 Mart Kadınlar Günü İlânı

March 8, 2015

 

Hor görme!
Saygısızlık etme!
“Saçı uzun, aklı kısa” deme!
Taciz etme!
Çocuk yaşta evlendirme!
Hakkını çalma!
Dövme, sövme!
Laf atma, eve kapatma!
Susturma!
Eğitim hakkını elinden alma!
Yok sayma!
El kaldırma!
Özgürlüğüne dokunma!
Gazoz olma!
Adam ol!

TÜBİTAK Başvuru Sihirbazı

March 3, 2015

tubitak sihirbaz

ARDEB, BİDEB, BİTO, TEYDEB, UIDB vb  destek, ödül, teşvik ve çağrı programlarından  sizin için en uygun olan hangisi? Kendiniz ve  amacınızla   ilgili bilgileri  girdiğinizde,TÜBİTAK web sayfasındaki  bir başvuru sihirbazı, sizi   amacınıza yönelik  en uygun destek programına eriştiriyor. Daha ileri bilgi için  TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin kayıtlı ilk Ar-Ge merkezi

February 17, 2015

“…Şişecam dünyanın cam sektörünün ana faaliyet alanlarından olan düz cam, cam ev eşyası ve cam ambalajı üreten tek global şirketi. Dev firmalarla rekabet ediyor. Pazar payını büyütmesi ve kendisini yenilemesi için Ar-Ge yatırımı yapması ve katma değeri yüksek ürün üretmesi gerekiyor. Çayırova’daki merkez işte tam bu görevi ifa ediyor.  ..”

15 Şubat 2015 tarihli Türkiye gazetesinde yayımlanan Metiner Sezer’in “İlk Ar-Ge Şişe Cam’ın” başlıklı yazısını okumak için TIKLAYINIZ.

Prof. Dr. Halil İnalcık TÜBİTAK’ta konuştu.

February 10, 2015

“…Prof. Dr. Halil İnalcık söyleşide, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde başlayıp İngiltere Cambridge-Amerika Harvard ve 15 yıl görev yaptığı Chicago Üniversitesi’ne uzanan akademik hayatını ve buralarda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarını anlattı…”

Söyleşiyi OKUMAK için TIKLAYINIZ.

Söyleşiye ait videoyu  İZLEMEK  için TIKLAYINIZ.

Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi

January 31, 2015

Kitap Kapak

Prof. Dr. Bahattin Baysal, cumhuriyetle yaşıt, ülkemizde polimer biliminin öncüsü  bir bilim insanı. Emeklilik mefhumu O’na yabancı. Çünkü O, bilimin “usanmaz bir öğrencisi”: Prof. Baysal, yine bilimsel araştırmalarını sürdürüyor, bilim kongrelerinde konuşuyor, Türkiye’nin bilim politikaları üzerine düşünce yazıları yazıyor. Hoca, bütün  bu  yoğun faaliyetlerinin arasında  bir de kitap  tercüme etti :“Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi”. Kitabın yazarı John Gribbin, popüler bilimin usta bir yazarı. Schrödinger’in hayatını ve bilime katkılarını fizik bilmeyen okurlar için ustalıkla anlatıyor. Baysal Hoca da çevirisinde aynı ustalığı sürdürüyor. Kitap, çok sade ve akıcı bir Türkçe’yle kaleme alınmış. Kitabın tanıtım yazısını Kimyager okuyucuları için Prof. Dr. Ayşe Zehra Aroğuz  hazırladı.  Yazıyı okumak için TIKLAYINIZ.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers