Türkiye’nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri

Türkiye’de açılan ilk bilim kurumuna “fenler yurdu” anlamına gelen “darülfünun”  ismi verildi. Darülfünun, 1849 ve 1870’deki kısa dönemli açılış-kapanışını takiben 1900’dan itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini -harp yılları da dahil- fasılasız sürdürdü ve 1933 reformuyla da  “üniversite”ye dönüştü. Darülfünun’u  50 yıllık bir serüvenle  faaliyete geçirebilen Türkiye, şimdi 104’ü devlet, 62’si vakıf üniversitesi olmak üzere 166 üniversiteye sahip bir ülkedir.

Son yıllardaki önemli atılımlara rağmen, Türkiye’nin bilim ve teknoloji göstergelerindeki yeri, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, gerek milyon kişi başına düşen bilimsel makale yönünden olsun, gerek makalelerinin etki değeri yönünden olsun, gerek GSYİH’den AR-GE’ye ayrılan yüzdelik pay yönünden olsun, gerekse 1000 çalışan başına düşen araştırmacı sayısı yönünden olsun 1/3’lük bir değeri göstermektedir.  Prof. Dr. Hasan Seçen’in güncel  “OECD Main Science and Technology Indicators, 2010/1”, ve “UNESCO Science Report 2010”   gibi önemli dökümanlar ışığında hazırladığı  bu yazısı Türk Yurdu dergisinin Haziran 2011 sayısında yayınlandı. Yazıyı okumak için aşağıdaki dosyayı tıklayınız:

Türkiye’nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri

Bayburt’ta “Uluslararası Kimya Yılı” etkinlikleri yapıldı

Marie Sklodowska Curie’nin radyum ve polonyum elementlerini keşfinin 100.yıldönümü olması nedeniyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca  2011 yılı “Uluslararası Kimya Yılı” olarak kabul edilmiştir. Dünyanın gereksinimlerinin karşılanmasında kimyanın öneminin anlaşılması, gençlerin kimyaya olan ilgilerinin artırılması, kimyanın geleceği için yaratıcı fikirler üretilmesinin teşvik edilmesi ve kimya biliminde kadının rolü ve önemli tarihsel olayların kutlanması “2011 Uluslararası Kimya Yılı” nın temel amaçlarını oluşturmaktadır.

 “2011 Uluslararası Kimya Yılı”  etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı,  81 ildeki kimya öğretmenlerinin katılımıyla 15 ilde 1 günlük seminerler düzenlemeyi programıştır. Düzenlenecek etkinliklerle popüler kimya konularının kimya öğretmenleri ile öğrencilere sunulması, kimya biliminin insan yaşamındaki rolünün anlaşılması, kamuoyunda kimyanın farkındalığının artırılması, kimya öğretmenlerinin deneyimlerinin paylaşılacağı bir ortamın oluşturulması, ortaöğretim öğrencilerine kimya biliminin tanıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 30 Mayıs 2011, Pazartesi günü Bayburt’ta yapılan ve yakın illerden   gelen kimya öğretmenleri ile fen lisesi öğrencilerinin  katılımıyla gerçekleştirlen etkinliklerde,  “2011 Uluslararası Kimya Yılı”  ve kimya bilimi çeşitli yönleriyle tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Talime ve Terbiye Kurulu üyesi Dr. Nihal Coşkun’un tanıtım konuşmasıyla başlayan toplantıda Doç. Dr. Mustafa Sözbilir, “Dünyada ve Türkiye’de Kimya Yılı”; Prof. Dr. Hasan Seçen, “Hayatımızda kimya : Kimyanın teknolojik uygulamaları”; Türkiye Kimya Derneği Başkanı Erkan Baykut “Madam Curie’nin çalışmaları” ve “Türkiye Kimya Derneğinin faaliyetleri”; Doç Dr. Murat Taş “Nükleer Enerji Gerekli midir?”; Yrd. Doç. Dr. Saim Topçu da  “Tehlikeli Kimyasallar ve depolanması” konulu birer konuşma yaptılar.