Bilim Yazıları, Konuşmalar

 

Hasan Seçen’le Bilim Üzerine Söyleşi. Yavuzca, Haziran 2014, sayı 16. Sayfa: 6-9.

Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Sorunları (Prof. Dr. Metin Balcı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Eki, 10 Mayıs 2013).

Temel Araştırmanın Önemi (Hasan Seçen, Kimyager, 2013, sayı:11, s.3-4)

Kimya Bölümü Öğrencilerine Kimyagerlik Rehberi  Kimyagerler Derneği, İzmir, 2012 (Ed. Hasan Seçen).

Aşırma ve Kendinden Aşırma (Prof. Dr. Miguel Roig, Biochemia Medica 2010;20(3):295-300, Çeviri: Hasan Seçen-Bilal Altundaş).

Türk Milliyetçiliği ve Bilim 1 : Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’de Bilim Anlayışı (Türk Yurdu Dergisi, Türk Ocakları 100. Yıl Armağanı Özel Sayısı, 7. Devre, Cilt XXXII, sayı 295, Mart 2012)

Kimyanın Güncel Uygulamaları (Konuşma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi , 6 Nisan 2012)

Kimya Sempozyumu 1984 (Türkiye’nin İlk Ulusal Kimya Kongresi  Bildiri Özet Kitabı)

Türkiye’nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri ( Türk Yurdu, Cilt :XXXI,  Sayı:286,  Haziran 2011)

Genç Araştırmacılar İçin Etik (Konuşma, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011)

Yüksek Sayıda Makalelerin Sırrı   (Prof. Dr. Metin Balcı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Eki, 8 Nisan 2011)

İslam Dünyasında Bilim ( Prof. Dr. Jim Al-Khalili, Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Eki, 22 Mayıs 2010)

Prof. Dr. Mümtaz Turhan  (Konuşma, Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 26 Aralık 2009)

Bilimin Sosyal Hayattaki Rakipleri; Sosyal Yaşama Yansımalar  (Konuşma, Aramızdan Ayrılışının 40.Yılında Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sempozyumu, 02-03 Kasım 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara) 

Sanalistan’dan Üniversite Rektör Adaylarına Açık Mektup ( Dr. Pierre Cheerful, Türk Yurdu, Cilt: XXVIII, Sayı:248, Nisan 2008)

Eğitim Dili Olarak Türkçe’nin Önemine Dair (Muradiye Eğitim, Kültür, Sanat  Dergisi, Yıl:3, Sayı: 12, Eylül 2007)

Türkiye’ye Bir Bakış Araştırma Verimi Üzerine Politikanın Etkisi  (Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Eki, 13 Kasım 2007)

Orasanal’dan Türk Üniversite Sistemine Bir Bakış (Dr. Pierre Cheerful, Türk Yurdu, Cilt: XXV, Sayı: 211, Mart 2005)

Türkiye’nin Bilimsel Yayın ve Atıf Bakımından Dünyadaki Yeri  (Cumhuriyet  Gazetesi, Bilim Teknik Eki, 5 Nisan 2005)

Ulusların Bilimsel Etkinlikleri (Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknik Eki, 18 Aralık 2004)

Bilimsel Araştırmada Son 5 Yıllık Durumumuz ve Geçmişle Mukayese (Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknik Eki, 24 Nisan 2004)

Türkçe ve Bilim Dili Üzerine (Türk Yurdu, Cilt: XXI, Sayı:162-163, Şubat-Mart 2001)

Mutluluk Kimyası (Dergâh Edebiyat, Sanat, Kültür Dergisi Cilt: XI, Sayı: 128 s.14-18, Ekim 2000)

Sevgi ve Hoşgörü Ortamının Oluşmasında Evrene Bilgece Yaklaşmın Rolü  (Türk Yurdu, Cilt XVII, Sayı:121 (Genel sayı:480), Eylül 1997, sayfa: 53-56)

Müsbet Bilimler ile Sosyal Bilimlerin Kesiştiği Bazı Ortak Noktalar  (Türk Yurdu, Cilt XV, Sayı:99 (Genel sayı:445), Kasım 1995)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s