Prof. Dr. Metin Balcı’nın Otobiyografisi

Prof. Dr. Metin Balcı,  TÜBA Şeref Üyesi; TÜBİTAK Bilim Ödülü, Kültür Bakanlığı Bilgi Çağı Bilim Ödülü gibi çok sayıda bilim ve araştırma ödülü sahibi, kimya alanında uluslar arası tanınırlığı olan ülkemizin seçkin bir bilim insanı.

Metin Balcı, Lise öğrenimini takiben yüksek öğrenim için gittiği Almanya’da Köln Üniversitesinde kimya öğrenimini doktora derecesi ile tamamladıktan sonra Almanya ve ABD’de farklı üniversitelerde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.  1980-1997 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde, 1997-2015 yılları arasında da ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2015 yılında yaş haddi nedeniyle öğretim üyeliğinden   emekli olan  Prof. Dr. Metin Balcı, 35 yıllık öğretim üyeliği döneminde  tez danışmanı olarak yaptırdığı 90’ın üstünde yüksek lisans/doktora  tez çalışması ile  kimya alanında ülkemize çok sayıda bilim insanı ve araştırmacı yetiştirdi.

Ülkemizde mekanistik  organik kimya ve NMR spektroskopisinin öğretilmesi ve yerleşmesi yanında  Ulusal Kimya Kongrelerinin başlatılması ve sürdürülmesinde  öncü bir bilim insanı olan Prof. Dr. Metin Balcı, Atatürk Üniversitesi’nde  10 yıla yakın süre yürüttüğü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü döneminde de  enstitü bünyesinde gerçekleştirdiği yapısal  dönüşümlerle farklı alanlarda bir çok bilim insanın yetişmesine katkıda bulundu.

Öğrencilerinin gözünde her zaman rol model bir hoca olmayı başarmış bir bilim insanı olan Prof. Dr. Metin Balcı, “Doğudan Yükselen Bilim” kitabında kendi hayat hikayesini  kaleme aldı. Kitabı Türkiye Bilimler Akademisi yayınladı.

Türkiye Bilimler Akademisi önceki başkanlarından Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, kitabın giriş kısmında  Prof. Dr. Metin Balcı ve “Doğudan Yükselen Bilim” kitabı hakkında şunları yazıyor:

“...Akademi Şeref Üyemiz Prof. Dr. Metin Balcı’nın yaşam öyküsü, önsözlerinde belirttikleri gibi, Türk bilim insanlarının azmettiklerinde, ülkemizde de uluslararası başarılara imza ata­bileceklerini göstermek bakımından özel bir değere sahiptir. Metin Hoca, özellikle Atatürk Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Türkiye’mizin bugününe kıyasla oldukça elverişsiz koşullarda, şikâyetle yetinerek yoksunlukları kabullenmek ve onlara teslim olmak yerine, gerekli şartlan oluşturmak için elinden gelen azami gayreti de göstererek, uluslara­rası düzeyde nitelik ve etkiye sahip araştırma ve yayınlar ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Hoca’mızın Almanya, ABD ve Türkiye’yi kapsayan uzun eğitim ve çalışma hayatı boyunca; azim, çalışkanlık ve üretkenlik yanında, ülkesine bağlılık, dürüstlük, açık sözlülük, bilim ve ahlâk ilkelerine bağlılık gibi, her bilim insanının sahip olması gereken nite­likler konusunda gösterdiği performans da, takdire şayandır.

“Doğudan Yükselen Bilim” kitabının, Türk bilim hayatı ve Türkiye’nin dünü ve bugü­nü, değişenler ve değişmeyenler, bilim insanları ve kuruluşlanın nitelik ve performansının geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunda içerdiği bilgi, görüş ve öneriler nedeniyle de önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.”  [1]

[1] Metin Balcı, Doğudan Yükselen Bilim, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2019, s.viii.

Kitabın PDF versiyonu okumak için TIKLAYINIZ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s